Blog

Ezen az oldalon a MyGardenOfTrees kutatáshoz kapcsolódó rövid cikkeket osztunk meg, amiket a különböző szakterületek kutatói, erdészek és érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánlunk.

2022. június

Támogatott fajvándorlás vagy támogatott génáramlás?

Az emberek évszázadok óta mozgatják a fajokat

A támogatott fajvándorlás (assisted migration - AM) az egyedek új helyre történő, ember által elősegített vándorlása. Az erdészek és a kertészek már évszázadok óta foglalkoznak növények áttelepítésével, ezek közül néhány esetben a betelepítés a nem őshonos fajok kontinensekre kiterjedő elterjedését eredményezte. A fehér akácot (Robinia pseudoacacia L.) például elsősorban talajstabilizálás, mézkészítés és minőségi keményfa miatt hozták be Európába. Bár kétségkívül ezek mind fontos ökoszisztéma-szolgáltatások, a nagy biológiai sokféleséggel rendelkező őshonos gyepekre nézve inváziós fenyegetést jelent. Habár az ehhez hasonló betelepítések kockázatainak és előnyeinek mérlegelése gyakran nem egyértelmű, az AM-et egyre gyakrabban javasolják "aktív" természetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiaként az erdei fák esetében.

Támogatott fajvándorlás (AM): mit is jelent a kifejezés?

Az AM különböző típusú emberi beavatkozásokat jelenthet (1. ábra, lehetőségek), amiknek különféle előnyeik és kockázataik lehetnek. Az AM "kellékei" egy gazdapopuláció és egy donorpopuláció, amelyek különböző biológiai jellemzőkkel rendelkezhetnek (1. ábra). A gazdapopuláció egy adott régióban élő faj egymással szaporodó egyedeinek közössége, amit valamilyen valós vagy vélt környezeti változás veszélye fenyeget. A donorpopuláció szintén egy fajhoz tartozó egyedek közösége (ez a faj lehet a gazdapopulációéval azonos, vagy attól eltérő is) egy másik földrajzi helyen. Ezt közvetlen vagy (többnyire) közvetett bizonyítékok alapján megfelelőnek tartják arra, hogy a gazdapopuláció helyébe lépjen vagy keveredjen azzal. 

A fehér akácot tekintve, mivel Európában nincsenek őshonos rokonai ennek a fajnak, a faj betelepítését támogatott kolonizációnak nevezhetjük. Ebben az estben az előnyök elsősorban gazdasági jellegűek voltak: méz előállítása, talajstabilizálás és faanyag termelése. Ami a kockázatokat illeti, a fehér akác akár egy egész ökoszisztémára nézve is fenyegetést jelenthet, például a nagy diverzitású gyepek esetében, hiszen fennáll az invázió veszélye.

1. ábra. A támogatott fajvándorlás különböző típusainak jellemzői, kockázataik és előnyeik.

Támogatott génáramlás: a kockázatok és az előnyök alapvetően genetikai eredetűek

Ha a gazdapopuláció és a donorpopuláció genetikailag hasonlít egymáshoz (vagy rokon), akkor támogatott génáramlásról (assisted gene flow - AGF) beszélünk. Az elnevezés utal a célra, ami tulajdonképpen a donorpopuláció génjeinek mozgatása, vagyis hogy azok néhány generáción keresztül történő kereszteződés után beépüljenek a gazdapopulációba (ezt introgressziónak nevezzük). A kockázatok és az előnyök alapvetően a két populáció közötti hibridizációval kapcsolatosak. Az AGF esetében az AM gazdasági előnyei nem relevánsak: a transzlokációt az ökoszisztéma jelenlegi állapotához minél közelebbi állapotának megőrzése motiválja, vagyis az ökoszisztéma teljes biológiai sokféleségének és funkcióinak a megtartása. Ezt kizárólag az ökoszisztéma alapfajaira történő hatással próbáljuk elérni. Továbbá az AGF esetében minimális az invázió esélye, a betegségek, kártevők behurcolásának vagy akár egy egész ökoszisztéma összeomlásának kockázata. Ezzel szemben az AGF előnyei közé tartozik a kereszteződési depresszió és a  hibrid életképtelenség. E kockázatok megértéséhez gyakran hosszú távú kísérleti kutatásokra, valamint az evolúció és a genetika megértésére van szükség, ami megnehezítheti az ismeretek átadását. Röviden, a hosszú távon elkülönült evolúciós történettel rendelkező populációk genetikai anyaga úgy átalakulhat, hogy amikor ezeknek a populációknak a tagjai kereszteződnek egymással, az utódok túlélési és fejlődési esélye kicsi, sokkal kisebb, mint a szülői populációké.

2022. május

Származásvizsgálatok és mikro-kertek: Mi a különbség?

Származásvizsgálatok

Mikro-kertek